Ondanks het constante onderhoud aan de ontwikkeling en samenstelling van deze site, kan het voorkomen dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Uiteraard proberen wij de voor jou inzichtelijke informatie  zo volledig mogelijk te maken en te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, ook zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplagen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Intellectueel eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de website behoren Slijterij-Wijhandel Van Schie toe en/of diegene van wie Slijterij-Wijhandel Van Schieeen licentie heeft verkregen. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden. Informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van Slijterij-Wijhandel Van Schie de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

Copyright
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, diverse digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Aanbiedingen
Het kan zijn, dat artikelen die door Slijterij-Wijhandel Van Schie aan jou worden aangeboden, door allerlei redenen niet in alle filialen verkrijgbaar zijn. Mochten deze dan ook uit voorraad en/of uitverkocht zijn, dan vragen wij hiervoor jouw begrip.
Prijswijzigingen, tekst- of drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Prijzen zijn exclusief statiegeld voor bieren en frisdranken.